Xử lý nợ xấu: Cần đảm bảo quyền lợi người mua nhà trong tổ hợp đã thế chấp

Aloha beach Village –  Nội dung này được Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) đề cập trong văn bản Góp ý dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của một vài tổ chức tín dụng gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15/6.

Theo báo cáo của NHNN, tính đến ngày 31/12/2016, nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng đã trên 160.000 tỷ đồng, chiếm 2,52% tổng dư nợ; tổng nợ xấu mà công ty mua phân phối nợ VAMC đã mua nhưng chưa xử lý được là 195.000 tỷ đồng, chiếm 3,39% tổng dư nợ; tổng nợ xấu nội bảng và nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được, trên 345.000 tỷ đồng, chiếm 5,8% tổng dư nợ. Tính gộp tổng nợ xấu nội bảng và nợ xấu mà doanh nghiệp mua phân phối nợ VAMC đã mua nhưng chưa xử lý được và nợ mang nguy cơ cao trở thành nợ xấu trên cơ sở tính toán thận trọng của NHNN thì chiếm tỷ lệ khoảng 10,08% trên tổng dư nợ cho vay. Nợ xấu bao gồm cả hơn 90.000 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trong nhiều năm qua.

HoREA cho rằng nợ xấu sở hữu liên quan mật thiết đến thị trường nhà đất và các ngành với liên quan đến bất động sản . Nợ xấu cũng là nguyên nhân hàng đầu đưa đến với nhiều dự án BĐS “trùm mền”, dở dang.

Theo hiệp hội này thì riêng TP.HCM đã với khoảng 500 dự án ngừng triển khai; nợ xấu thường được bảo đảm bằng tài sản thế chấp là BDS , dự án bất động sản , nhà ở đã hoàn thiện , nhà ở hình thành trong tương lai.

Và HoREA nhìn nhận nợ xấu nhưng tài sản bảo đảm không xấu vì thông thường bất động sản lúc thế chấp để vay tín dụng chỉ được tổ chức tín dụng định giá phổ biến ở mức trên dưới 60% giá trị thực; tài sản bảo đảm của nợ xấu có thể là tài sản của người đi vay, sở hữu thể là tài sản của bên thứ 3 (người bảo lãnh vay tín dụng), cũng mang trường hợp là căn hộ chung cư của người mua nhà trong quần thể mà chủ đầu tư đã thế chấp cho tổ chức tín dụng… bởi vậy , khi xử lý nợ xấu yêu cầu cần xem xét bao quát một vài vấn đề nêu trên.

Theo đó HoREA cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của một số tổ chức tín dụng nhưng hiệp hội cũng đưa ra một số góp ý bổ sung.

Thứ nhất, về đối tượng ứng dụng (điều 2), HoREA yêu cầu bổ sung khoản “3. các cơ quan, tổ chức, cá nhân mang liên quan, người đi vay, người bảo lãnh vay, người mua nhà trong các công trình nhà đất là tài sản bảo đảm”.

Về qui định xử lý nợ xấu (điều 3), HoREA đề nghị bỏ mệnh đề mở đầu “Tổ chức mua phân phối xử lý nợ xấu tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau đấy :” vì hiệp hội cho rằng “tiêu chuẩn xử lý nợ xấu” không chỉ tiến hành cho “Tổ chức mua bán xử lý nợ xấu” mà tiến hành cho mọi chủ thể với liên quan trong quá trình xử lý nợ xấu.

Hiệp hội nhất trí với 4 qui định xử lý nợ xấu của dự thảo, nhưng có đề nghị bổ sung thêm một tiêu chuẩn “5. Đảm bảo quyền lợi chính đáng của người đi vay, người bảo lãnh vay, người mua nhà trong công trình mà chủ đầu tư đã thế chấp cho tổ chức tín dụng”.

Hiệp hội cho biết đã nhiều lần đề nghị sửa đổi Luật Kinh doanh BDS để cho phép chuyển nhượng tổ hợp theo cơ chế như nội dung được xác định tại điều 10 dự thảo “Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” để giải quyết tình trạng nhiều công trình BĐS bị ngừng triển khai hiện nay trong đó tại TP.HCM đã sở hữu khoảng 500 quần thể , và coi việc mua bán tổ hợp , giao dịch một phần dự án là vận hành kinh doanh bình thường giữa mhững nhà đầu tư với nhau.

HoREA cho rằng với việc ban hành cơ chế xử lý tài sản bảo đảm là công trình BĐS trong dự thảo “Nghị quyết về xử lý nợ xấu của mhững tổ chức tín dụng” được Quốc hội xem xét thông qua lần này, sẽ mở tuyến đường cho việc sửa đổi Luật Kinh doanh BĐS trong thời gian tới.

Hiệp hội đề nghị Quốc hội cho phép ứng dụng rộng rãi cơ chế mua bán công trình nhà đất như nội dung trên đấy sẽ giúp khai thông thị trường mua bán , chuyển nhượng dự án (M&A), khai thông nguồn vốn, tái khởi động các tổ hợp đang bị ngừng triển khai, cũng là một cách thức góp phần tích cực xử lý nợ xấu của mhững tổ chức tín dụng, mà chủ thể thực hiện lại chính là các doanh nghiệp bất động sản , sử dụng nguồn vốn tư nhân, hoàn toàn không liên quan đến ngân sách nhà nước.
tìm hiểu thêm: https://alohaphanthiet.org/#vi-tri-du-an-aloha-beach-village