Kiến nghị thanh tra việc giao khoán đất tại Sagri

Aloha beach Village – từ đó , ông Hùng kiến nghị TP giao Thanh tra TP thanh tra trọn vẹn đất đai, khoán đất… tại Sagri. Sagri cũng kiến nghị sử dụng 11 mặt bằng hiện do đơn vị quản lý để đầu tư trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm , điểm kinh doanh mang thương hiệu của mình.
Tuy nhiên, vì công ty không mang tính năng phân phối lẻ và đầu tư bất động sản , nên không được chấp nhận . Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách, đề nghị Sagri kiến nghị với TP để tháo gỡ một vài gặp khó nhằm tạo ra mhững chuỗi sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn phục vụ người dân TP; các sở ngành cần phúc đáp sớm một số kiến nghị của tổng công ty .

Tìm hiểu thêm Aloha beach Village