Doanh nghiệp quan tâm những bất cập về tiền sử dụng đất

Aloha beach Village – Tuy nhiên không nhiều doanh nghiệp tham gia . Theo các doanh nghiệp, do mới thành lập và chủ yếu là môi giới nhỏ lẻ nên họ không mang nhiều vướng mắc về thuế.
Vấn đề doanh nghiệp quan tâm chính là những bất cập về tiền sử dụng đất. Đại diện cơ quan thuế giải đáp , đối với công trình với tiền sử dụng đất dưới 30 tỉ đồng thì thủ tục thuế dễ thực hiện , chỉ cần tiến hành hệ số điều chỉnh giá đất là được. Còn trên 30 tỉ đồng phải qua nhiều thủ tục, thậm chí phải lập hội đồng thẩm định tiền sử dụng đất.
Theo mhững doanh nghiệp, hiện nay thủ tục thẩm định giá để ra tiền sử dụng đất ngày càng gặp khó khi phải tùy thuộc 2 sở là Tài chính và TN-MT. Ngoài ra, còn phải phụ thuộc vào đơn vị thẩm định giá độc lập nên để ra được số tiền sử dụng đất phải đóng phải mất ít nhất 2 – 3 năm.
Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP.HCM, cho biết vướng mắc về thuế phát sinh nhiều nhất ở làm việc kinh doanh mua bán chuyển nhượng bất động sản . Trước đây , luật quy định kinh doanh BĐS không được bù trừ với làm việc kinh doanh của các lĩnh vực khác. Tuy nhiên đến năm 2014, luật sửa đổi nếu kinh doanh nhà đất lỗ thì cho phép bù trừ với mhững làm việc khác nhưng ngược lại nếu lãi thì không được bù lỗ cho các ngành khác. “Chúng tôi đang kiến nghị sửa cho được 2 chiều”, ông Thiện nói.

Tìm hiểu thêm Aloha beach Village