Bỏ trạm thu phí gây ùn tắc khi vào khu du lịch Mũi Né

UBND tỉnh Bình Thuận đã đồng ý dừng thu phí và tháo dỡ Trạm thu phí giao thông Phú Hài (TP Phan Thiết) để giảm ùn tắc bàn giao thông khi quý khách vào khu du lịch Mũi Né.

Ngày 28/12, UBND tỉnh Bình Thuận có cuộc họp với các sở, ngành liên quan cùng công ty Cổ phần Rạng Đông để bàn việc dừng làm việc Trạm thu phí bàn giao thông Phú Hài (đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết).

Xem thêm https://alohaphanthiet.org/tinh-thanh-khoan-cua-du-aloha-beach-village/

Ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu công ty Cổ phần Rạng Đông dừng làm việc thu phí giao thông tại Trạm thu phí giao thông Phú Hài từ 12h ngày 31/12 tới.

Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp với các sở, ngành khác liên quan tính toán lại giá thành trung tu, đại tu của dự án bất động sản mà CDT phải thực hiện Sau thời điểm đã đưa về hiện giá trị năm 2016 và xác định lại phần giá cả trị quyền hưởng dụng đất tại khu nhà phố điều hành Trạm thu phí giao thông Phú Hài cho thích hợp .

công ty Rạng Đông được UBND tỉnh Bình Thuận chấp nhận đầu tư dự án cầu Phú Hài theo phương thức BOT, lập trạm thu phí với thời gian thu 17 năm 6 tháng (từ tháng 5/2004 đến tháng 10/2021).

Tuy nhiên, ngày 27/4/2016, công ty Cổ phần Rạng Đông có văn bản trình UBND tỉnh lưu tâm cho dừng hoạt động thu phí tại Trạm thu phí giao thông Phú Hài trước hạn 4 năm.

Đổi lại, công ty này được giao đất và tài sản trên đất là nhà điều hành của Trạm thu phí nhằm bù đắp thiệt hại.

thuphi

Việc dỡ trạm thu phí trên sẽ giảm ùn tắc bàn giao thông khi du bạn lưu thông từ hướng TP Phan Thiết lưu thông nghỉ dưỡng tại các khu du lịch Aloha Phan Thiết Hàm Tiến – Mũi Né.