Dự án nghìn tỷ thua lỗ: Quả đắng sau những hợp đồng EPC

Aloha beach village - Những công trình nghìn tỷ từng…

Đà Nẵng: Thu nợ tiền sử dụng đất một loạt khu tái định cư

Aloha beach village – các khu tái ổn định chỗ ở…